T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İZMİR / GAZİEMİR - Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

REHBERLİK SERVİSİ

AMACIMIZ:

Eğitim sistemimizin merkezinde yer alan rehberlik birimimiz; bireyin kendini gerçekleştirmesi için bireyde var olan tüm yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması, uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürür.

Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak okulda mutlu olan öğrencilerin başarıyı yakalayacağına inanmaktayız. Bu yüzden öğrencilerimize değerli olduklarını hissettirmek temel hedefimizdir.

 

Rehberlik hizmetlerimizin amacına ulaşabilmesi için benimsediğimiz ilkeler:

·         İnsan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.

·         Her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörülür.

·         Öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.

·         Öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

·         Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkes ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışır.

·         Rehberlik uygulamalarımız, okulumuz amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaşır.

·         Okul rehberlik programımız, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi esasına dayanır.

·         Okulda etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik hizmetini gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır.

·         Rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklara saygı esastır.

·         Rehberlik hizmetlerimiz planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulur.

·         Rehberlik hizmetlerimizde “gönüllülük” ve “süreklilik”; psikolojik danışma ilişkilerinde de a “gizlilik” esastır.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programı kapsamında hizmet veren birimimiz öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitsel ve kariyer becerilerinin gelişimini destekleyecek sorumlu ve üretici bireyler olmalarını sağlamak için tasarlanmış rehberlik aktivitelerini ve yapılandırılmış grup yaşantılarını önemser.

Okulda daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak ve öğrencilere sunulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarını güçlendirmek için ebeveyn, öğretmen ve yöneticilerle konsültasyon çalışmalarını yürütürüz. Böylece okulda; olumlu psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı, geliştirici iletişim, yüksek idare desteği, isteklilik, rehberlik hizmetlerinde eğitime ve gelişime önem verme, öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık, önleyici rehberlik anlayışıyla velilerin üst düzeyde katılımını sağlarız.

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, empati kurabilen, kendine güvenen, çevresine duyarlı, sahip oldukları bireysel yetenekleri zenginleştirerek, yaratıcı, sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, bu amaçlar doğrultusundaki etkinlik ve çalışmalarını program hazırlayarak düzenler ve uygular.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Bireysel ve grup çalışmaları, Koruyucu Rehberlik, Eğitici ve Mesleki Rehberlik, Tercih Danışmanlığı konularında hizmet verir. Aşağıda belirtilen etkinlikleri oluşturur ve uygular:

·         İletişim

·         Sınav Kaygısı

·         Verimli Ders Çalışma Teknikleri

·         Problem Çözme

·         Ergenlik Dönemi

·         Zaman Yönetimi

·         Test Çözme Teknikleri

·         Zararlı Alışkanlıklar

·         Öfke Kontrolü

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, öğrencilerimize bilgilendirme amaçlı kitapçık ve broşür hazırlar.

Öğrenci Etkinliklerimiz

Lise Uyum Ve Oryantasyon Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okulumuza her yıl yeni katılan öğrencilerimiz için Oryantasyon Programı gerçekleştirmektedir.

Programda, öğrencilerin yeni başladıkları bir ortam olarak okulu ve bulunduğu çevreyi tanıması, kurum kültürüne uygun davranışlar geliştirmeyi, ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını öğrenmesi, birlikte eğitim yapacağı kişilerle tanışması, onların bu yeni ortama çabuk ve kolay uyum sağlaması, öğrenmeye güdülenmesi, kuruma ve okul kurallarına uyma alışmaları en uygun desteği vermek amaçlanmaktadır.

Meslek Tanıtım günleri.

Öğrencilerin meslekleri her yönüyle tanımalarını sağlama, sahip olabilecekleri meslekler hakkında o mesleği yapan kişiler tarafından her yönüyle bilgilendirilmesi amacıyla Kariyer Günleri meslek uzmanlarının katılımıyla gerçekleşmektedir.

Üniversite Gezileri

Öğrencilerin okumak istediği bölüm ve üniversiteler hakkında ayrıntılı bilgi edindikleri Üniversite Gezileri düzenlenmektedir.

.

Öğrenci Seminerleri

Öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olacak seminerler yapılmaktadır.

Velilere Yönelik Çalışmalar

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem vermektedir. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen etkinlikleri planlar:

·         Bireysel Görüşmeler

·          Veli Ev ziyaretleri

·          Veli Bilgilendirme Seminerleri

·          Bilgilendirme amaçlı kitapçık ve broşür hazırlanması

Öğretmen Etkinliklerimiz

·         Müşavirlik Hizmeti

·         Oryantasyon Programı

·         Şube Rehber Öğretmen Çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, öğrenci ve velilere aşağıda belirtilen seminer konularında bilgilendirme yapmaktadır.

ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ

1.Oryantasyon Eğitimi

2. Meslek Seçimi

3.Öfke Kontrolü

4.Sınav Kaygısı

5.Zararlı alışkanlıklar

6.Planlı programlı ders çalışma

7. Fiziksel ve Duygusal Şiddet

 

8.Bağımlılık seminerleri

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 19.01.2018 - Güncelleme: 23.01.2018 11:19 - Görüntülenme: 944
  Beğen | 0  kişi beğendi