T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İZMİR / GAZİEMİR - Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı


Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Çerçeve Öğretim Programı ile öğrencilere, alan ve dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Program 4 yıl olarak tasarlanmıştır. 9. sınıfın dersleri tüm genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar.

 

 Programın temel yapısı oluşturulurken 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel derslerin öncelikli olarak okutulması planlanmıştır. Bu derslerin içerikleri belirlenirken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikler, sektör araştırmaları ve mesleki yeterlikler dikkate alınmıştır.

2006-2007 öğretim yılında uygulamaya konulan Ahşap Teknolojisi alanı programında;
1.Mobilya İmalatı, 
2.Mobilya Döşeme İmalat, 
3.Ahşap Üst Yüzey İşlemleri, 
4.Ahşap Süsleme, 
5.Ahşap İskelet İmalatı, 
6.Ahşap Doğrama İmalatı, 
7.Ahşap Tekne İmalatı dalları yer almaktadır.

 

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında çalışacak orta kademe teknik insan gücü, yukarıda belirtilen mesleki yeteneklerin ve yeterliklerinin yanı sıra diğer meslek alanındaki ve üretimdeki diğer kişilerle sürekli bir iletişim hâlindedirler ve grup çalışmasına yatkın kişiler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ahşap Teknolojisi alanı işlevsel değerleri ile mekânların kullanışlığını sağlayan, estetik değeriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam haline gelmesini sağlar. Bu alanda sanatı ve tekniği birleştiren ürünler ortaya çıkmaktadır.

Türkiye´de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sektör, ülkemizde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünümdedir. Son yıllarda büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmıştır.
Yaşam alanlarının hızla gelişmesinde, işyerlerinin rekabet edebilmesinde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanının önemli yeri vardır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizm, balıkçılık ve taşımacılık alanlarında giderek artan ihtiyaçları karşılamada ahşap tekne yapımı önemli katkılar sağlamaktadır. Bu alanın sağladığı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip olduğu katma değer yaratma gücüyle, ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden birisidir.

13-02-2018  
A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

             

Ahşap Teknolojisi alanı;

Ahşap  Teknolojisi  işlevsel  değerleri  ile  mekânların kullanışlığını,  estetik  değeriyle de yaşadığımız Ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlar.  Bu alan sanatı  ve tekniği  birleştirerek ürünü  ortaya  çıkarır.  Alanda  ahşap  ve ahşap ürünleriyle  birlikte boya, vernik, renk, cam, plastik, çelik  ve  metal   gibi  gereçler   de kullanılmaktadır. Ahşap tekne imalatıyla da çok geniş bir alana hitap eder.

Türkiye’de bu  sektör  hızla  gelişmekte  ve  büyümektedir.  Ülkemizde  küçük  ve  orta ölçekli işletmeler giderek  şirketleşmekte  ve  bu  alanda  ciddi  miktarda  elemana  ihtiyaç duyulmaktadır. Sektör  ülkemizde  çoğu geleneksel  yöntemlerle  çalışan  atölye  tipi  küçük ölçekli  işletmelerin ağırlıkta  olduğu   bir  örünümdedir.  Son  yıllarda   büyük   ölçekli işletmelerin sayısı  artmıştır. Ahşap  Teknolojisi  sektörün  pazarının   yoğunlaştığı belirli bölgeler   civarında toplanmıştır. Önemli üretim bölgelerinin  toplam  üretimdeki  payları sırasıyla;  Ankara %30, İstanbul  %18,  İzmir  %9, Adana  %9, Bursa  %6,  Eskişehir  %4  ve Kayseri %5’tir.

 

Yaşam  alanlarının  hızla  gelişmesinde,  iş  yerlerinin  rekabet  edebilmesinde  Ahşap Teknolojisi alanının önemli yeri vardır.

Üç  tarafı  denizlerle  çevrili  ülkemizin  turizm,  balıkçılık  ve  taşımacılık  alanlarında giderek artan ihtiyaçlarını karşılamada ahşap tekne yapımı önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu alanın sağladığı  istihdam olanakları,  mevcut  ve potansiyel  olarak sahip  olduğu katma değer yaratma gücüyle, ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden biridir.

Bu sektörün üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu nitelikli ara teknik elemanı hizmet, estetik  ve kaliteye uygun olarak yetiştirme   amaçlı, yüksek öğretime hazırlayan bir programdır.

 

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Ø   Mobilya İmalatı

Ø   Ahşap Doğrama İmalatı

Ø   Ahşap Üst Yüzey İşlemleri

Ø   Mobilya Döşeme İmalatı

Ø   Ahşap Süsleme

Ø   Ahşap İskelet İmalatı

Ø   Ahşap Tekne İmalatı

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 19.03.2013 - Güncelleme: 13.02.2018 12:11 - Görüntülenme: 5674
  Beğen | 1  kişi beğendi