T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İZMİR / GAZİEMİR - Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bilişim Teknolojileri Alanı

 

GENEL BİLGİ

Okulumuzda; Anadolu Teknik Programı, Anadolu Meslek Programı ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi olmak üzere her 3 okul türünde de Web Programcılığı dalında eğitim-öğretim verilmektedir. Alanımızda 4 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. 

Şu anda 7 öğretmenle öğrenim vermeye devam eden bölümümüz ilk kez 1998 yılında faaliyete başlamıştır.

Alanımızın amacı, çağın vazgeçilmez ve artan gereksinimi olan internet teknolojilerinin günlük hayatta etkin ve profesyonel kullanımını sağlamaktır. Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe alanımıza ihtiyaç ivme kazanmıştır. Bu sebeple bilişim teknolojileri alanında yeterlik sahibi bireylere duyulan ihtiyaç oldukça yüksektir. Bu bakımdan, bu teknolojileri kullanabilen, tasarlayıp, çözümler geliştirebilen bireyler yetiştirmek temel amacıyla yola çıkılmaktadır (Özgür KUMRAL, Bilişim Teknolojileri Bölüm Şefi).

 

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ


Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında büyük bir hızla artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek olmuştur. Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır.

Ancak bugün için Bilişim Teknolojileri (BT), yalnızca bilgisayar sistemlerinin kurulması ve yazılımların yapılandırılması ile sınırlı bir alan değildir. BT, güncel bir bakışla; bilgisayar donanımı, yazılımı, bilgisayar ağları, iletişim teknolojileri, bu alanda yetişmiş insan gücü, prosedürler, internet, intranet ve iletişim araçları gibi çok sayıda bileşene sahiptir. Bilişim sektörü dünyada son 50 yıldır var olan ancak günümüzde olağanüstü öneme sahip olan bir sektördür. Katma değeri oldukça yüksek olan bilişim sektörü, gelişmiş ülkelerde gözde sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten, Bilişim Teknolojileri alanında yeterlik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. Halen başka dallardan, mesleklerden insanlar bu alandaki ihtiyaca yönelmeye devam etmektedirler. Ancak doğru olan bu alanın içinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiştirmektir.


Gelecekte de Bilişim Teknolojileri, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir.

BİLGİSAYAR LABORATUARLARIMIZ

Bölümümüzde 4 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.

1. Laboratuar: Burada 20 adet bilgisayar bulunmaktadır (2016 yılında yenilendi).

2. Laboratuar: Burada 20 adet bilgisayar bulunmaktadır (2016 yılında yenilendi). 

3. Laboratuar: Burada 20 adet bilgisayar bulunmaktadır (2015 yılında yenilendi).

4. Laboratuar: Burada 20 adet bilgisayar bulunmaktadır (2017 yılında güncellendi).

 

08-02-201808-02-201808-02-2018

 

ALANIN ALTINDA YER ALAN DALLAR


Bilişim Teknolojileri Alanı altında şu dallar bulunmaktadır:

Ağ İşletmenliği

Web Programcılığı

Veri Tabanı Programcılığı

Bilgisayar Teknik Servisi


1. AĞ İŞLETMENİ

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine sahip nitelikli kişidir. Bu alandan mezun olan bireyin sahip olacağı nitelikler:

 

- İş organizasyonu yapmak.
- Analiz yapmak.
- Algoritma yapmak.
- Ağ kurulacak ortamı (ağın altyapısını) oluşturmak.
- Oluşturulan ortama fiziksel olarak bilgisayar ağı kurmak.
- Geniş ağ sistemleri için yönlendirme yapmak.
- Bilgisayar ağını yönetecek sunucu işletim sistemini kurmak.
- Sunucuyu ağdaki bilgisayarların yöneticisi olarak tespit etmek.
- Ağ ortamında oluşabilecek fiziksel ve yazılımsal sorunları gidermek.
- Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

 

2. WEB PROGRAMCISI

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlayan nitelikli kişidir. Bu alandan mezun olan bireyin sahip olacağı nitelikler:

İş organizasyonu yapmak.

Analiz yapmak

İhtiyaçları değerlendirmek

Algoritma yapmak

Web sitesinin görsel tasarımını yapmak.

Tasarlanan sitenin yerel yayınını yaparak test etmek.

Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

 

3. VERİ TABANI PROGRAMCISI

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya sahip nitelikli kişidir. Bu alandan mezun olan bireyin sahip olacağı nitelikler:

İş organizasyonu yapmak.

Analiz yapmak.

İhtiyaçları değerlendirmek.

Algoritma yapmak.

Veri Tabanına ait tabloları tasarlamak.

Veri Tabanına ait tabloları program üzerinde oluşturmak.

Veri Tabanına ait arayüz ortamını geliştirmek.

Tamamlanan projenin testini gerçekleştirmek.

Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

 

4. BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSCİSİ

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, bakım ve arıza giderme
işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya sahip nitelikli kişidir.
Bu alandan mezun olan bireyin sahip olacağı nitelikler:

İş organizasyonu yapmak.

Analiz yapmak.

İhtiyaçları değerlendirmek.

Hataları tespit etmek.

Algoritma yapmak.

Arıza gidermek.

Devre tasarımı yapmak.

Devreyi gerçekleştirmek.

İhtiyaç olursa bilgisayar ile kontrol edilebilen projeler geliştirmek.

Tamamlanan projenin testini gerçekleştirmek.

Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER


Ağ işletmenliği meslek elemanlarının;
- Sistemli düşünme gücüne sahip,
- Matematikle ilgili konularda başarılı,
- Kendini yenileyebilen,
- Araştırmacı,
- Sabırlı ve dikkatli, sorumluluk sahibi,
- Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
- Ayrıntılara önem veren,
- Bireysel karar verme yeteneği güçlü olan,
- Mantığı güçlü, dikkatli ve de sabırlı,
- Yabancı dile ilgi duyan kimseler olmaları gerekir


Web programcısı olmak isteyenlerin;
- Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,
- Sistemli düşünebilen,

Matematikle ilgili konularda başarılı,
- Kendini yenileyebilen,
-Araştırmacı,
- Sabırlı ve dikkatli,
- Bir konunun çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline
aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

Veri tabanı programcısı olmak isteyenlerin;
- Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,
-Yabancı dil bilen,
- Ekip içinde çalışabilen,
- Sistemli düşünebilen,
- Matematikle ilgili konularda başarılı,
- Kendini yenileyebilen,
- Araştırmacı,
- İyi derecede tanımlama yeteneğine sahip,
- Sabırlı ve dikkatli,
- Verilerin saklanması için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline
aktarabilen kimseler olmaları gerekir.


Bilgisayar teknik servisi olmak isteyenlerin;
- El ve güç aletlerini güvenli kullanma yeteneğine sahip,
- Yabancı dil bilen,
- Ekip içinde çalışabilen,
- Sistemli düşünebilen,
- Matematikle ilgili konularda başarılı,
- Kendini yenileyebilen,
- Araştırmacı,
- Hassas çalışma tekniklerini kullanabilen - Sabırlı ve dikkatli,
- Bilgisayar ile anlaşabilme ve kontrol edilebilme özelliklerine sahip devreleri
araştırabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Ağ işletmenleri, endüstride ve işletmelerde bilgisayar kullanılacak iş ortamlarında çalışırlar. Ayrıca geniş ağ bağlantıları oluşturabilmek için dış ortamda, oluşturulan ağların yönetimi için sunucuların bulunduğu büro ortamlarında çalışırlar. Birinci derecede cihaz, alet ve yazılımlarla ilgilidirler. Ancak, zaman zaman meslektaşları ve müşterilerle iletişim kurmaları gerekir. Meslekteki hastalık riskleri, ağ işletmenleri el aletleri ile fazla çalıştıkları için çeşitli iş kazaları riski ile karşı karşıya kalırlar. Bilgisayarda çalışanların şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıklarına sebep olur.


Web programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle tasarım ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Meslekteki hastalık riskleri; bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme
gelmektedir.

.Bilgisayarda çalışanların başlıca şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur. Veri Tabanı programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle programlama ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Meslekteki hastalık riskleri; bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir. Bilgisayarda çalışanların başlıca şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur. Bilgisayar teknik servis elemanı, teknik servis (bilgisayar toplanan) ortamında, Elektronik devre yapımını gerçekleştirebileceği atölye ortamında çalışır. El aletlerini çok kullanır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş çoğunlukla ayakta yürütülür, ortam biraz da olsa hareketlidir. Meslekteki hastalık riskleri, bilgisayar teknik servis elemanları ayakta çok fazla vakit geçirirler. Bu nedenle vücut yorgunlukları fazla olur. Elektronik devreleri gerçekleştirirken baskı devre yapımında ortaya çıkan gaza karşı dikkatli olmak gerekir. Lehimleme yaparken yanma riskine karşı dikkatli olmaları gerekir.

 

İŞ BULMA İMKÂNLARI


Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticarî kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Ayrıca kendi adlarına işyeri açabilirler. Web programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. Veri Tabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. Teknik servis elemanları, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yerleri, şirketlerde, özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.


EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI


Ağ işletmenliği;


Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanı, Ağ İşletmenliği dalı programında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY–1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA–1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yüksek öğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.


Web programcısı;


Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilgisayar Kullanımı alanı Web Programcılığı sertifika programında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY-1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA-1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yüksek öğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.


Veri Tabanı programcısı;


Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilgisayar Kullanımı alanı Veri Tabanı Programcılığı sertifika programında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY–1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA–1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yüksek öğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.


Teknik Servis Elemanları;


Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilgisayar Kullanımı alanı Bilgisayar Teknik Servisi sertifika programında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veyaUzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY-1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA-1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yükseköğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler.

Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler. Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla
açılan eğitim kurumlarıdır. Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Bilişim Teknolojileri alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

 

 

MEZUNİYET SONRASI

Bilişim Teknolojileri bölümü mezunları kamu ve özel sektörlerde bilgisayar teknisyeni – teknikeri olarak çalışma şansına sahiptirler. Ayrıca TSK ve Emniyet teşkilatlarında ilgili unvan ile görev yapabilirler. Okuldan mezun olduktan sonra Çıraklık eğitim Merkezlerine müracaat ederek ustalık belgesi alarak kendine ait isletme açma yetkisine sahip olabilirler. Özellikle günümüz bilgisayar çağı bilişim teknolojileri mezunlarına yeni is alanlarını sunmaktadır. Gelir düzeyleri ise ilgili kurum ve kuruluşların kendi ücret politikasına göre değişmektedir. Fakat teknik unvan ile çalışmanın bir avantaj olduğu da gerçektir.

 

ÜNİVERSİTE

Bilişim Teknolojileri Bölümü mezunları Bilgisayar Öğretmenliği bölümüne ek puan alarak geçiş yapabilirler. Ayrıca sınavsız Meslek Yüksek Okullarına geçim yapabilirler. Bunun yanı sıra ÖSYM´nin belirlediği diğer tüm sayısal bölümlerde üniversite okuma sansına sahiptirler.

Ayrıca, bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, Teknoloji fakültelerine giderek mühendis de olabileceklerdir. Teknoloji Fakültesi, bünyesinde mühendislik bölümleri ve teknoloji bölümleri olmak üzere iki farklı öğretim müfredatı içermektedir. Mühendislik müfredatı, öğretim kadrosu ve öğrenci profili olarak, mezunlarının “Mühendis” unvanını iktisap edecekleri tarzda düzenlenecektir. Teknoloji Fakültesi mühendislik bölümlerinin müfredatı mezunlarına uygulama becerisi kazandırılması öngörülerek diğer mühendislik fakültesi müfredatlarından biraz farklı tasarlanacaktır. Ancak, teorik dersler itibariyle, mühendislik fakülteleri bünyesindeki mühendislik bölümleri müfredatına eşdeğer düzeyde olacaktır.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 24.01.2013 - Güncelleme: 08.02.2018 14:07 - Görüntülenme: 8934
  Beğen | 4  kişi beğendi